A Moneytou (pénzátutalási platform)

szolgáltatási feltételei

 

 

Jelen szolgáltatási feltételek (”Szolgáltatási Feltételek”) a Moneytou platform (”Platform”) pénzátutalásra történő használatára alkalmazandók. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezen feltételeket. Jelen szolgáltatási feltételekről elektronikus másolatot igényelhet.

 

Jelen Szolgáltatási Feltételeket a Libra Internet Bank SA bocsátja ki (bejegyzett székhelye: Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan 6-6A, Phoenix Tower (Bukarest, Vitan sugárút 6-6A szám, 3. kerület, Phoenix Tower épület, Románia); a társaság cégjegyzékszáma: J40/334/1996; adószáma: 8119644; “Bank”), és a Bank által nyújtott szolgáltatásokat szabályozzák. Jelen Szolgáltatási feltételek elfogadásával egyetért és megerősíti, hogy beleegyezik a Platform használatára vonatkozó jelen Szolgáltatási Feltételek teljes mértékű és feltétel nélküli betartásába, valamint egyetért adatvédelmi politikánkkal.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Bank a Platformot NeoPay Marketing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal együtt működteti (bejegyzett székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7. A épület 1. emelet, Magyarország; a társaság cégjegyzékszáma: 01-09-331163; adószáma: 26542319-2-41; “NeoPay”). A Platform használatához köteles elfogadni a NeoPay feltételeket is.

 

Ha ezen Szolgáltatási Feltételek bármely részét nem érti, vagy a feltételekre vonatkozóan tájékoztatást igényel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk!

 

1.       A platform

 

A Platform pénzösszegek harmadik felek bankkártyáira történő átutalását teszi lehetővé az Ön számára az Ön Platformon regisztrált bankkártyáinak használata révén. A Platform csak belföldi átutalásokat engedélyez (az ugyanabban az országban lévő bankok által kibocsátott bankkártyák között).

 

2.        Szabályozásra vonatkozó információk/tájékoztatás/adatok

 

A Platformot a (i) NeoPay és a (ii) Bank közösen biztosítja, ez utóbbi egy Romániában bejegyzett pénzintézet, tehát a romániai jogszabályok, valamint a Banca Națională a României (Román Nemzeti Bank) pénzpiac-felügyeleti szabályainak hatálya alá tartozik és engedéllyel rendelkezik határon átnyúló szolgáltatások nyújtására. A NeoPay a Bank bejegyzett meghatalmazott képviselője.

 

3.       Jogosultság

A Platform használatára történő jelentkezéshez

a)       legalább 18. életévét betöltött személynek kell lennie;

b)      a regisztrációs oldalon meghatározott utasításoknak megfelelően regisztrálnia kell bankkártyáját, jelezve, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételeket Önre nézve kötelező érvényűként elfogadja;

c)       nem szegheti meg ezen Szolgáltatási Feltételek egyikét sem;

d)      nem lehet felhasználó egy általunk vagy a bankkártyát kibocsátó bank által zárolt/felfüggesztett bankkártyával;

e)      nem lehet olyan felhasználó, akinek előzőleg megszüntettük regisztrációját;

f)        az Ön és a fogadó fél bankkártyáinak egyaránt érvényesnek, és azonos országban lévő bankok által kibocsátottnak kell lenniük;

g)       az Ön és a fogadó fél bankkártyáinak egyaránt Mastercard/Visa által kibocsátottnak kell lenniük;

h)      Önnek és a fogadó félnek is ugyanazon országkódú SIM kártyákkal kell rendelkezniük; és

i)        Ön és a fogadó fél is ugyanazon ország állampolgára kell legyen, amelyben a Platform működik.

j)        Nem szegheti meg az alábbi havi vagy éves átutalási határértékeket: havi 200.000,- Ft és éves 1.250.000,- Ft. A félreértések elkerülése végett a 30 napon belül legfeljebb 200.000,- Ft küldött összeg és a 30 napon belül legfeljebb 200.000,- Ft kapott összeg külön-külön, az adott 30 napos időszak első érvényes küldésétől vagy érvényes fogadásától számítandó. Hasonlóképpen, az éves 1.250.000,- Ft összeg esetén is külön-külön számítandóak a kapott és a küldött összegek az adott 12 hónapos időszak első érvényes küldéstől vagy érvényes fogadástól számítva.

 

4.    Szolgáltatásainkra történő jelentkezés

(a) A felhasználóvá válás érdekében regisztrálnia kell bankkártyáját, megadva a Platform regisztrációs oldalán kért összes információt. Nem jelentkezhet egynél több felhasználóként.

 

(b) Nem adhat meg semmilyen valótlan, hibás, nem teljes vagy félrevezető információt.

 

(c) Sem a Platformot, sem annak bármely funkcióját nem használhatja mindaddig, amíg nem adja meg jelen Szolgáltatási Feltételeknek, a NeoPay feltételeinek és belső politikánknak megfelelően kért információkat. Be kell írnia teljes nevét és bankkártya adatait a Bank által megjelenített védett oldal megfelelő mezőibe. Kérjük, haladéktalanul tájékoztasson minket nevének vagy telefonszámának megváltoztatása esetén. Adatait automatikusan feltöltjük nyilvántartásunkba, személyes adatait pedig automatikusan átvizsgáljuk, a kockázatok és a pénzmosás elkerülése érdekében:

 

(i)                  az Egyesült Államok Külföldi Vagyonellenőrzési Kincstári Hivatala (OFAC) által kezelt jegyzékek, beleértve, de nem kizárólag a Speciálisan kijelölt és zárolt nemzeti személyek jegyzékét;

(ii)                Európai Unió (UE) szankciói;

(iii)               az ENSZ (ONU) szankciói;

(iv)               PAN fekete lista;

(v)                BIN fekete lista által tartalmazott információkkal összevetve.

 

(d) Bankkártyáját a felhasználó felületen megadott utasítások követésével kapcsolja össze a Platformmal. Tilos olyan bankkártyát összekapcsolni a Platformmal, amely nem az Ön nevére szól és/vagy nem az Öné.

 

(e) A Bank haladéktalanul felülvizsgálja az Ön regisztrációs folyamatát. A Bank fenntartja magának a jogot az ügyfelek regisztrációjának jóváhagyása tekintetében.. Regisztrációja jóváhagyása esetén a Platform a lehető legrövidebb időn belül értesíti Önt, vagy átirányítja a Platformra..

 

5. A Platform használata

 

5.1. A Platform működésére vonatkozó információk

(a) A sikeres regisztrációt követően a Platformot a küldő és a fogadó fél bankkártya kibocsátóiának műszaki-technikai felkészültségétől és monitoring gyakorlatától függően (valamint bármely alkalmazandó Díj kifizetése és a jelen Szolgáltatási Feltételek betartása mellett) használhatja.

 

(b) A Platformot csak személyes célokra használhatja. A Platform nem vehető igénybe üzleti tevékenységekhez, illegális kereskedelemhez, illegális pénzügyi tranzakciókhoz vagy törvénytelen úton szerzett jövedelem tisztára mosásához, valamint az Ön országában alkalmazandó jogszabályok, a magyarországi vagy romániai törvények, illetve bármely nemzetközi jogilag kötelező erővel bíró szabály megszegésével végrehajtott bármely egyéb tranzakcióhoz.

 

(c) Az Ügyfélnek az általa kezdeményezett bármely tranzakcióhoz meg kell adnia: az átutalást kezdeményezőbankkártyájának adatait, a tranzakció összegét és az átutalás kedvezményezettjének adatait. Amennyiben egy tranzakció összege vagy az Ön által végrehajtott tranzakciók összesített összege meghaladja a Bank által meghatározott küszöbértéket, a tranzakció elutasításra kerül. Időközönként, az ismerd ügyfeledet eljárás lefolytatása érdekében (amennyiben jogszabály vagy a banki tevékenységekre vonatkozó szabályozás megköveteli), az általunk meghatározottak maradéktalan teljesítése érdekében meg kell adnia bizonyos további dokumentumokat és adatokat. Ezeknek a dokumentumoknak és információknak tartalmazniuk kell, de nem kizárólag, az Ön személyazonosításra alkalmas okiratairól készített éles, színes fotókat vagy szkennelt másolatukat, a lakcímét igazoló iratokat és bármely egyéb iratot, amelyet a saját belátásunk szerint igényelhetünk.

 

(d) A Bank fenntartja azon jogát, hogy bármely Önre, az Ön által végrehajtott tranzakció(k)ra, és/vagy a az átutalást kedvezményező személyre és/vagy az átutalás kedvezményezettjére vonatkozó kiegészítő dokumentumot és/vagy információt igényeljen. A Bank saját belátása szerint határozza meg, hogy a szolgáltatott dokumentumok és/vagy információk elégségesek-e a szolgáltatásaink vagy azok bármely részének használatához.

 

5.2. Tranzakció határértékek

Az Ön átutalásai a bankkártyaterhelési és -jóváírási tranzakciókhoz kapcsolódó korlátozások keretei között kerülnek teljesítésre.

 

5.3. Engedély

A Platform használatakor Ön engedélyezi a Bank számára, hogy az Ön nevében pénzösszeg átutalásokat fogadjon, és az esetlegesen alkalmazandó Díjakat ezekből az összegekből a mi saját számlánk javára levonja. Kérjük, ellenőrizzen minden, az Ön Platform használatára vonatkozó esetlegesen felmerülő Díjat! Ezek minden egyes átutalásra vonatkozóan a Díj Információkban kerülnek meghatározásra. A határértékek az alábbiak:

A tranzakció csak abban az országban engedélyezett, amelyben szolgáltatásunkat nyújtjuk;

(i)                  A tranzakció csak azon országban található bank által kibocsátott kártyákról és kártyákra engedélyezett, amelyben országnak szolgáltatásunkat nyújtjuk (belföldi átutalások);

(ii)                A pénzösszegek kifizetésére és jóváírására vonatkozó, felhasználónként/telefonszámonként vagy regisztrált bankkártyánként meghatározott határértékek a következők:

-          havonta  200.000,- Ft összeghatárig

-          évente 1.250.000,- Ft .

Kérésére a Bank tájékoztatja Önt a tranzakció végrehajtásának maximális időigényéről.

 

A tranzakció időpontjában a Bank az Ön finanszírozási forrásából levonja az Ön tranzakciójának értékét és bármely a tranzakcióra alkalmazandó Díjat. Egy tranzakció lebonyolításakor bármely alkalmazandó Díj hozzáadódik a tranzakció összegéhez, oly módon, hogy tranzakciója összértékét és az alkalmazandó Díjakat levonják az Ön finanszírozási forrásából. Ha Ön a bankkártyáján az igénylés időpontjában rendelkezésre álló egyenleget bármely alkalmazandó Díjjal együtt meghaladó tranzakciót próbál végrehajtani vagy pénzösszeget visszafizetni, az átutalási kérelmét nem dolgozzuk fel.

 

Abban a valószínűtlen esetben, ha bármi okból egy tranzakció teljesítésre kerül, miközben az Ön kártyáján nincs elegendő pénzösszeg, Ön köteles visszatéríteni a tartozás összegét kivéve, ha az hibából ered. Ha Önnek kell visszafizetnie a tartozás összegét, köteles kártyáját azonnal olyan pénzösszeggel feltölteni, ami a negatív egyenleg visszafizetését lehetővé teszi. A teljes összeg Banknak történő visszafizetéséig a Bank felfüggesztheti az Ön szolgáltatásait. Amennyiben a Bank úgy véli, hogy a tartozás összege szándékos magatartás következtében jött létre, azt potenciális csalásként kezeli.

 

5.4. Lejárat, megszüntetés és felfüggesztés

 

(a) A Platformhoz való hozzáférése nem jár le, és az Ön vagy a Bank általi megszüntetésig érvényes marad. Ennek ellenére bankkártyája lejárhat, mely esetben a Platform használatához regisztrálnia kell egy új bankkártyát.

 

(b) Regisztrációját bármikor megszüntetheti (i) profilja törlésével (a regisztrált bankkártyákkal), vagy (ii) a Platformon regisztrált bankkártyája törlésével.

 

(c) A megszüntetés nem jelenti azt, hogy a NeoPay törli azon személyes adatokat és tranzakció összeget, mellyel Önre vonatkozóan rendelkezik. A törvényes előírások következtében a NeoPay továbbra is tárolja ezeket az adatokat (szükség szerint), az Ön tranzakció történetét is beleértve mindaddig, amíg azt az alkalmazandó jogszabály előírja. Ennek részletes magyarázatát lásd adatvédelmi politikánkban.

 

(d) Amennyiben Ön a Platformon regisztrált minden bankkártyáját törli, a Platform egyik vagy összes funkcióját sem tudja használni.

 

(e) A jelen Szolgáltatási Feltételek általunk bármilyen okból kifolyólag egyoldalúan megszüntethetők, így két hónapos felmondási idő mellett az Ön Platformhoz való hozzáférése megtagadható.

 

(f) A Bank bármely okból, egyoldalúan és azonnali hatállyal megszüntetheti és megtagadhatja az Ön Platformhoz való hozzáférését, amennyiben a csalás vagy a pénzmosás bűncselekmények gyanúját észleli.

 

(g) A NeoPay bármikor, egyoldalúan, azonnali hatállyal felfüggesztheti, korlátozhatja vagy megszüntetheti az Ön Platformhoz való hozzáférését, illetve visszautasíthatja hozzáférésének reaktiválását, amennyiben:

 

(i)      Ön megszegi ezen Szolgáltatási Feltételek valamely lényeges részét vagy a Szolgáltatási Feltételeket, és –felhívásunk ellenére – nem sikerül kellő időben a problémás helyzetet rendezni;

(ii)    személyzetünkkel vagy bármely képviselőnkkel szemben fenyegető vagy erőszakos módon jár el;

(iii)   a Bank az Ön bankkártyája biztonságát veszélyeztetve látja;

(iv)   a Bank azt gyanítja, hogy bankkártyáit jogosulatlanul vagy csalárd módon, illetve törvénytelen célokra használják;

(v)    a Bank azt gyanítja, hogy bankkártyáját nem az Ön nevére bocsátották ki és/vagy egy harmadik személy tulajdonában áll; vagy

(vi)   a Banknak a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés érdekében kell így eljárnia.

 

Amennyiben lehetséges, az ily módon történő eljárásunk előtt, ennek hiányában közvetlenül utána, lehetőségeink szerint minél hamarabb, indoklással ellátva írásban értesítjük Önt, hacsak az Ön tájékoztatása az észszerű biztonsági intézkedéseket gátolná, vagy egyébként jogszabályba ütközne. A hozzáférés-felfüggesztési, -korlátozási vagy -megszüntetési okok megszűnése után késedelem nélkül reaktiváljuk hozzáférését. Késedelem nélkül felmondhatjuk jelen Szolgáltatási Feltételeket, vagy felfüggeszthetjük a Platformhoz való hozzáférését, amennyiben úgy gyanítjuk, hogy ezeket szándékosan csalás elkövetésére vagy egyéb jogszabályba ütköző célra használja. Ezen eljárásunkról erre vonatkozó kifejezett engedély birtokában megfelelően értesítjük Önt.

 

(h) A kártya kibocsátó, a Bank vagy a NeoPay (amelyik megfelelő) többek között az alábbi okokból tagadhatja meg egy tranzakció feldolgozását:

 

(i)      ha bankkártyáján a tranzakció időpontjában nem áll rendelkezésre elégséges pénzösszeg a tranzakció és bármely alkalmazandó Díj összegének fedezésére;

(ii)    ha észszerű okunk van aztfeltételezni, hogy megszegte a jelen Szolgáltatási Feltételeket;

(iii)      ha tranzakcióját gyanúsnak vagy potenciálisan jogellenesnek véljük (például, ha azt feltételezzük, hogy az átutalásra üzleti tevékenységgel összefüggésben vagy arra egyébként csalárd módon adott megbízást); illetve

(iv)   hibák, mulasztások (műszaki-technikai vagy egyéb jellegű), valamint a kártyakibocsátó bankok elutasítása miatt.

 

6.    Díjak

 

(a) A Díjak az Ön Platformon regisztrált és a tényleges átutalásra használt bankkártyájáról kerülnek levonásra.

 

(b) Az Ön által végrehajtott átutalásokra alkalmazandó Díjak a Díjakra vonatkozó információs részben kerülnek meghatározásra, ami minden fizetési tranzakcióra vonatkozóan fel van tüntetve.

 

7.    Jogellenes tevékenység

 

(a) Ön köteles minden észszerűen elvárható erőfeszítést megtenni a fizetési Platform illegális kereskedelemre, illegális pénzügyi tranzakciókra, illetve jogtalan úton szerzett jövedelmek tisztára mosására irányuló felhasználásának megelőzése érdekében.

 

(b) Tilos a Platform jogtalan úton szerzett jövedelmek tisztára mosása, illegális kereskedelem, üzleti tevékenység, valamint az Ön országában és Európában alkalmazandó jogszabályok megszegésével végrehajtott bármely más tranzakció érdekében történő használata.

 

8.    Biztonság

 

Az Ön felelőssége megőrizni személyazonossága, biztonsági adatai és a bankkártyájával kapcsolatos bármely adat titkosságát, és azokat soha nem fedheti fel senki előtt. Amennyiben egy másik személy minden azonosítási ellenőrzésen és biztonsági megerősítésen való átjutás révén hozzáfér adataihoz, jogunkban áll az illető személy által végrehajtott bármely tranzakciót érvényesként és Ön által engedélyezettként kezelni, és az ennek eredményeképpen Ön által elszenvedett semmilyen veszteségért vagy kárért nem tartozunk felelősséggel.

 

Amennyiben úgy véli, hogy egy Ön által nem engedélyezett tranzakció feldolgozásra vagy helytelenül került végrehajtásra, köteles azonnal és késedelem nélkül kapcsolatba lépni a bankkártyáját kibocsátó bankkal. Bármilyen értesítési késedelemből fakadó kárért Önt terheli a felelősség.

 

Tájékoztatjuk, hogy nem tartozunk felelőséggel, amennyiben egy tranzakció keretében Ön nem megfelelően azonosítja a szándékolt kedvezményezett felet.

 

 

 

9. Vizsgálatok

 

Amennyiben vizsgálataink kimutatják, hogy az Ön által nem engedélyezettként vagy nem megfelelően végrehajtottként bejelentett tranzakciót valójában Ön engedélyezte, illetve csalárd módon járt el vagy súlyos mulasztást követett el (például a biztonsági adatainak nem biztonságos megőrzése által), a Platform Ön általi használata következtében Bankunkat ért valamennyi veszteségért Önt terheli a felelősség.

 

10. Adatvédelmi politika

 

Ezen Platform regisztrációs kérelmével és használatával Ön beleegyezik, hogy személyes adatait Adatvédelmi Politikánknak megfelelően felhasználjuk. Adatvédelmi politikánk magába foglalja az általunk begyűjtött személyes adatokra vonatkozó részleteket, felhasználási módjukat és azt, hogy ezen adatokat kivel osztjuk meg. Ebben az Adatvédelmi Politikában az Adatvédelemre vonatkozó jogszabályok az Európai Unió 2016/679 Általános adatvédelmi rendeletét jelentik az adatok titkosságára és védelmére vonatkozó többi jogszabállyal együtt, ahol pedig a „személyes adat”, „adatalany”, „adatkezelő”, „adatfeldolgozó” és „feldolgozás” kifejezést (illetve ezek képzett alakjait) használjuk, ezen kifejezéseket az Adatvédelemre vonatkozó jogszabályok szerint értelmezzük.

 

A „mi” [Adatvédelmi Politikánk] kifejezést magába foglaló jelen Adatvédelmi Politika („Adatvédelmi Politika”) határozza meg azt az alapot, amelyen a Platform („mi”, „nekünk”, „a miénk”) a pénzforgalmi szolgáltatás működése során adatkezelőként bármely személyes adatot begyűjt és feldolgoz.

 

10.1. Az általunk begyűjtött adatok

A birtokunkban lévő személyes adatokat közvetlenül Ön adja meg nekünk és magukban foglalhatják azon harmadik személyektől szerzett személyes adatokat is, akik számára Ön engedélyezte, hogy megosszák velünk azokat, beleértve:

 

(a) a Viber alkalmazás és a Platform használata által Ön által szolgáltatott információkat:

 

-          Rejtett formátumú Viber azonosító (ID);

-          Viber felhasználói név;

-          telefonszám;

-          országkód (például: HU, RO);

-          a mobiltelefon országkódja (például: HU, RO);

-          a mobiltelefon hálózat országkódja (például a magyar T-mobile hálózaté: 30);

-          a készüléke által használt nyelv;

-          az Ön készülékének operációs rendszere (például: iOS vagy Android);

-          kártyabirtokos neve;

-          kártyabirtokos e-mail címe;

-          a felhasználó IP címe és böngészési adatai;

-          felhasználó lakcíme.

 

(b) fizetésre vonatkozó adatok (például: bankszámla szám, fizetési bankkártya száma, érvényességi/lejárati idő, kibocsátási szám és CVV szám);

 

(c) az Ön tranzakcióira vagy az Ön pénzügyi helyzetére vonatkozó információk;

 

(d) a telefonbeszélgetések felvételei, valamint az Ön és köztünk folytatott levelezések;

 

(e) Az Alkalmazásban tett látogatásaira vonatkozó részletek és funkciók, amelyekhez hozzáfér (szükség esetén lásd a Sütikre vonatkozó Politikánkat is);

 

(f) Tranzakciós előzmények és azokra épülő minták

 

Arra törekszünk, hogy az Ön személyes adatait naprakészen tartsuk, ezért kérjük, hogy bármely változásról értesítsen bennünket. Amint lehetséges közölje a nevével, elérhetőségi adataival, a nekünk továbbított azonosító okmányában és bármely egyéb adatban bekövetkező változást, amelyről szóló értesítést a Platformra vonatkozó viszonyunk körében észszerűen lényegesnek tartunk. Bízunk abban, hogy pontos adatokat szolgáltat számunkra, amelyek lehetővé teszik jogaink kölcsönös gyakorlását, és jelen Adatvédelmi Politikánkból eredő kötelezettségeink teljesítését./ Nem terheli Bankunkat felelősség annak következtében, hogy Ön téves információkat adott meg a regisztrációs felületen.

 

Amennyiben szolgáltatásunkra vonatkozóan kapcsolatba lép velünk, rögzíthetjük és tárolhatjuk nevét és elérhetőségi adatait (például: e-mail cím, telefonszám), illetve üzenetét, válaszunk továbbítása érdekében, valamint minőségbiztosítási célokból.

 

10.2. A személyes adatok felhasználása

 

A Bank tisztában van ügyfelei adatai védelmének fontosságával. Személyes adatait az alábbiakban bemutatott módon kezeljük. Az általunk begyűjtött személyes adatokat az alábbiakra használjuk fel:

 

1. Bármely bankkártya regisztrációs kérelem és pénzátutalás feldolgozása miatt

 

2. Segítségként kutatások és statisztikai elemzések végzésében, valamint a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó politika megfogalmazásában

 

3. A rendszereink tesztelése és képzések kialakítása, végrehajtása miatt

 

4. A pénzügyi bűncselekmények, csalás vagy a terrorizmus megelőzésének elősegítésében

 

10.2.1. Jogszerű megalapozottság

 

Ismertettük azokat a célokat, amelyek érdekében felhasználhatjuk adatait. Az Adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jogunkban áll ilyen módon feldolgozni ezeket az adatokat, egy vagy több jogszerű indok alapján az alábbiak szerint:

 

(i) kifejezetten beleegyezett ezen adatoknak adott céllal történő feldolgozásába;

(ii) a feldolgozás egy törvényes kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges; vagy

(iii) a feldolgozás egy általunk követett törvényes érdek céljából szükséges, amely lehetséges érdek:

(iv) megfelelő Ügyfélkapcsolat-menedzsment biztosítása;

(v) a Szolgáltatásunk nyújtása:

(vi) a csalás megelőzése;

(vii) üzleti érdekeink védelme;

(viii) megbizonyosodni a panaszok kivizsgálásának tényéről;

(ix) termékeink és szolgáltatásaink felmérése, fejlesztése vagy javítása céljából.

 

10.2.2. Automatikus feldolgozás

 

Adatai feldolgozása érdekében automatikus folyamatokat is alkalmazhatunk. Különösen a pénzmosás elleni jogszabályok által előírt kötelezettségeinknek való megfelelés érdekében ellenőriznünk kell minden ügyfelünk személyazonosságát és egyéb rájuk vonatkozó adatokat (kizárólagosság nélkül beleértve az Ön nemzetiségére, állampolgárságára vagy tartózkodási jogára vonatkozó adatokat is) az jogszabályi rendelkezések szerinti kötelezettségeink betartása érdekében. Ezt egy általunk megfelelőnek tartott elektronikus ellenőrző rendszer használatával vagy okmányszerű igazolások igénylésével hajthatjuk végre.

 

10.3. A személyes adatok közlése

 

Megőrizzük személyes adatainak bizalmas jellegét, és csak az alábbiakban leírt célokból közöljük másokkal. Biztosítjuk magunkat arról, hogy ezen adatok harmadik személyeknek történő átadása esetén, bármely ilyen jellegű közlés minden esetben az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történik. Az alábbi esetekben tudjuk átadni az Ön személyes adatait:

 

(a) Bármely üzlet vagy eszköz eladása vagy vásárlása esetén, mely esetben személyes adatait felfedhetjük egy ilyen üzlet vagy eszköz potenciális eladójának vagy vevőjének;

 

(b) Ha gyakorlatilag minden eszközünket egy harmadik személy vásárolja fel, mely esetben az ügyfeleinkre vonatkozóan általunk birtokolt személyes adatok egyike lesz az átruházott eszközöknek;

 

(c) Ha jogszabályi kötelezettségeink betartása vagy bármely olyan megállapodás végrehajtása vagy alkalmazása érdekében, amelynek Ön is része, kötelesek vagyunk közölni vagy megosztani személyes adatait, illetve jogaink, tulajdonunk vagy biztonságunk, illetve ügyfeleink és mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében (mely magába foglalja a más társaságokkal és szervezetekkel történő információcserét a csalás elleni védelem és a hitelkockázat csökkentése érdekében);

 

(d) Beszállítóinknak, ügynökeinknek és alvállalkozóinknak a Szolgáltatás működtetéséhez való felhasználás érdekében azzal a kötelezettséggel, hogy megfelelő műszaki és szervezési biztonsági intézkedéseket hoznak a személyes adatok illetéktelen vagy jogtalan feldolgozása, valamint ezen személyes adatok véletlenszerű elvesztése, megsemmisítése vagy rongálása ellen;

 

(e) Csalás kivizsgálása, megelőzése vagy felderítése, illetve a pénzmosás elleni kivizsgálás végrehajtása érdekében.

 

Adatait a fizető, kifizetés kedvezményezett és közvetítő feleknek szolgáltatásunk nyújtása során vagy a pénzösszeg átutalásokat fizető félre vonatkozó adatokról szóló 1781/2006/EK rendelet előírásainak megfelelően adhatjuk ki, illetve azon személyeknek, akikkel a pénzmosás elleni harc, a biztonsági ellenőrzés vagy biztonsági jóváhagyási érdekében osztjuk meg az adatokat; átadhatjuk a szabályozó- és bűnügyi hatóságoknak, a nevünkben eljáró szolgáltatást nyújtóknak.

 

Adattárolási célra használt létesítményeink az Európai Unión belül találhatóak.

 

Amennyiben bármely számunkra nyújtott adat bármely harmadik személyre („Érintett harmadik személy”) vonatkozik, ilyen jellegű adatok beszolgáltatásával megerősíti számunkra, hogy engedélyezett számunkra az ő nevükben megadni ezen adatokat.

 

10.4. Biztonság és titkosítás

 

A Platform kódolt kommunikációt használ az Ön mobiltelefonja és a mi szerverünk között. Minden átvitt adatot titkosan és bizalmas jelleggel kezelünk. A személyes adatai védelmének biztosítása érdekében rendszeresen ellenőrizzük a biztonságra vonatkozó politikánkat.

 

10.5. Az Ön jogai

 

Ön és az Érintett Harmadik Személyek bizonyos jogokkal rendelkeznek adataik általunk történő felhasználása tekintetében. Önök felelősek megbizonyosodni arról, hogy a Érintett Harmadik Személyek tudatában vannak ezeknek a jogoknak. Bármely pillanatban Önnek és ezen Érintett Harmadik Személyeknek joga van:

 

(a) tájékoztatást kapni személyes adatai feldolgozása tekintetében (például a feldolgozás célját, a feldolgozott adatok típusát, az adat átadás címzettjeit, a tárolási időtartamot illetően, valamint bármely harmadik fél forrásairól, ahonnan adataihoz hozzájutottak, az automatikus döntéshozatalra vagy annak hiányára vonatkozó megerősítésről, beleértve a profilalkotást, illetve az alkalmazott logikával, az eljárás jelentőségével és várhatókövetkezményeire vonatkozó tájékoztatást);

(b) igényelni az általunk birtokolt bármely személyes adathoz való hozzáférést vagy az adatokról készült másolatot;

(c) igényelni személyes adatai kijavítását, amennyiben pontatlannak vélik azokat;

(d) igényelni személyes adatainak törlését, ha úgy vélik, hogy nekünk nem áll jogunkban azokat birtokolni;

(e) kifogást emelni az ellen, hogy személyes adatait egy bizonyos céllal feldolgozzák vagy kérelmezheti adatai általunk való felhasználásának megszüntetését;

(f) igényelni, hogy személyes adatait többé ne vessék alá automatikus feldolgozáson alapuló döntéseknek és rendelkezzen telepített védelemmel, ha profilját személyes adatai alapján készítik el;

(g) kérni tőlünk, hogy személyes adataikról továbbítsunk egy másolatot részükre vagy egy másik szolgáltató, illetve egy harmadik személy részére ott, ahol ez technikailag kivitelezhető, vagy más [alkalmazandó előírások] ezt megkövetelik;

(h) bármikor visszavonni személyes adatai felhasználására vonatkozóan előzőleg nekünk adott bármely hozzájárulását; vagy

(i) bármikor kérni tőlünk a marketing üzenetek részükre való küldésének megszüntetését vagy elkezdését.

 

10.6. Az Ön adataihoz való hozzáférés

 

Az Adatvédelmi jogszabályok értelmében Önnek jogában állhat hozzáférni az általunk Önről vagy róluk birtokolt adatokhoz, vagy kijavíttatni bármely pontatlan adatot. Bármely személyes adathoz való hozzáférési vagy másolati kérelmet írásban kell benyújtania, mi pedig törekedni fogunk arra, hogy az Adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen egy hónapon belül válaszoljunk. Betartjuk bármely egyénnek, mint adatalanynak a jogaira vonatkozó jogszabályok szerint fennálló kötelezettségeinket.

 

Törekszünk biztosítani, hogy az általunk Önről és az Érintett Harmadik Személyekről birtokolt adatok mindenkor pontosak legyenek. Annak érdekében, hogy adatai folyamatosan naprakészen álljanak, kérjük az Önre vagy az Érintett Harmadik Személyre vonatkozó személy adatokban bekövetkezett változásokról haladéktalanul értesítsen Minket. Minden hibás és hiányos adatot kijavítunk, és leállítjuk a személyes adatok feldolgozását vagy töröljük azokat abban az esetben, ha semmilyen jogszerű ok nincs arra nézve, hogy ezen adatokat továbbra is megőrizzük vagy felhasználjuk.

 

10.7. Az Ön adatainak megőrzése

 

Az Önről és az Érintett Harmadik Személyekről kezelt adatokat csak addig őrizzük meg rendszereinkben vagy a harmadik személyeknél, ameddig szükségesek a fent meghatározott célok érdekében, vagy ameddig bármely jogi kötelezettségünknek megfelelően meg kell őriznünk azokat. Ez azt jelenti, hogy rendszeresen felülvizsgáljuk adatállományunkat annak érdekében, hogy ellenőrizzük az adatok pontosságát, naprakészségét és azt, hogy szükségesek-e még kezelésük. Abban az esetben, ha Ön vagy mi úgy döntünk, hogy nem folytatjuk a Szolgáltatás nyújtását, tájékoztatjuk, hogy adatait továbbra is megőrizhetjük.

 

Általában az Önnel létrejött szerződés megszűnésétől számított nyolc év után vagy a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően semmisítjük meg vagy töröljük az adatokat. Mindezek ellenére az Ön vagy az Érintett Harmadik Személyek adatait azt követően is megőrizhetjük, hogy ennél hosszabb ideje szűnt meg ügyfelünk lenni, azzal a feltétellel, hogy ez törvényes, szabályozási, csalás megelőzési vagy egyéb jogos üzleti cél érdekében szükséges.

 

11. A mi kötelezettségünk

 

(a) A jelen Szolgáltatási Feltételekre vonatkozó bármely szerződéses kötelezettségünk az ebben az alfejezetben meghatározott felelősség-kizárásra és -korlátozásra vonatkozó rendelkezésekkel összefüggésben értelmezendők.

 

(b) Hacsak törvény vagy a jelen Szolgáltatási Feltételek másképpen nem rendelkeznek, a Bank és a NeoPay nem felel Önnel szemben az Ön vagy bármely harmadik személy által a Platform használatával kapcsolatban, cselekedeteink vagy mulasztásaink nem közvetlen és előre látható következményeként elszenvedett semmilyen kárért, így a közvetett következményekből fakadó károkért nem tartozunk felelősséggel.

 

(c) A Platform használata időnként, bejelentve vagy bejelentés nélkül megszakadhat (például a karbantartás elvégzésekor). Ha ez bekövetkezik, Ön többek között az alábbiakat nem tudja megtenni:

 

(i) a bankkártya regisztráció;

 

(ii) a Platform tranzakció céljára történő használata.

 

(d) Amennyiben pénzösszegek tévesen kerülnek levonásra az Ön bankkártyájáról, felelősségünk az azzal megegyező értékű összeg kifizetésére korlátozódik.

 

Minden sikeresen teljesített tranzakció végleges és nem visszafordítható. A NeoPay Platform semmilyen pénzvisszafizetést nem tud biztosítani, ugyanis egy tranzakció teljesítésével egyidejűleg Ön utasítja a bankkártyáját kibocsátó bankot, hogy bankszámláját egy adott összeggel terhelje.

 

12. Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

 

Ha a fent meghatározott adataira vonatkozó bármely jogát gyakorolni akarja, ha az adatvédelemre vagy a Platformra vonatkozó bármely kérdése vagy megjegyzése van, illetve, ha panaszt kíván benyújtani adatainak általunk történő felhasználására vonatkozóan, az alábbi adatok, vagy az Önnel időről időre közölt bármely egyéb adatok felhasználásával léphet kapcsolatba velünk:

 

Küldjön e-mail üzenetet a protectiadatelor@librabank.ro címre. Magyar ügyfélszolgálat érdekében lépjen kapcsolatba a NeoPay társasággal az info@moneytou.eu címen.

 

Amennyiben Önnek vagy egy Érintett Harmadik Személynek aggályai támadnak az Ön vagy az Érintett Harmadik Személy adatainak általunk történő használatára vonatkozóan, Önnek és a Érintett Harmadik Személynek jogában áll panaszt tenni ahatáskörrel és illetékességgel rendelkező, szabályozó és felügyeleti szervként eljáró, Nemzeti Adatvédelmi hatóságnál, melyről a http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm weboldalra kattintva kaphat további tájékoztatást.

 

13. A jelen Szolgáltatási Feltételek módosítása

 

(a) A Bank időről időre szükségesnek tarthatja jelen Szolgáltatási Feltételek megváltoztatását, illetve módosítását, melyről a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 nappal a Platformon keresztül írásban értesíti Önt.

 

(b) A módosítások hatályba lépésének időpontja után a Platform Ön általi használata a Szolgáltatási Feltételek ezen módosításai elfogadásának minősül. Az éppen érvényes Szolgáltatási Feltételek bármikor elolvashatók, elérhetők.

 

(c) Amennyiben úgy kívánja, hogy az új Szolgáltatási Feltételek ne legyennek Önre nézve kötelező érvényűek, köteles 15 napon belül értesíteni kel a NeoPay társaságot arról, hogy nem ért egyet a módosítással, ellenkező esetben úgy tekintik, hogy elfogadta az új Szolgáltatási Feltételeket. Az Öntől érkezett ezirányú értesítést a jelen megállapodás megszüntetésére irányuló értesítésnek tekintjük. Ezesetben megszüntetjük a Platformhoz való hozzáférését.

 

14. Általános információk

 

Ezen Szolgáltatási Feltételekben foglalt jogok Önre vonatkozóan kötelezően alkalmazandók, és Ön az ebben foglalt jogait és kötelezettégeit nem engedményezheti, illetve más módon nem ruházhatja át harmadik személyre. Az Önnek két hónapra előzetesen megküldött értesítés mellett egy másik jogi személy részére engedményezhetjük vagy átruházhatjuk a jelen Szolgáltatási Feltételekből eredő jogokat és kötelezettségeket. Amennyiben így járunk el, az az Ön jogait nem érinti.

 

Jelen Szolgáltatási Feltételekre nézve Románia jogszabályai az irányadók. A jelen Szolgáltatási Feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos minden jogvitát a romániai bíróságoknak kell rendezniük, kivéve, ha az Európai Unió jogszabályai egy bizonyos jogvita rendezését egy másik tagállam joghatóságának körébe utal .

 

Ezen Szolgáltatási Feltételek magyar nyelven készültek.

 

Ezen Szolgáltatási Feltételeket módosítani, változtatni vagy törölni kell, amennyiben azt az alkalmazandó törvényi vagy rendeleti rendelkezések megkövetelik, illetve, ha azokba ütköznek, anélkül, hogy az a Jelen Szolgáltatási Feltételek fennmaradó részének érvényességét vagy végrehajthatóságát érintené.

 

Ezen Szolgáltatási Feltételek teljes körűen és hiánytalanul szabályozzák az Ön és a Bank jogviszonyát a Szolgáltatási Feltételek által érintett bármely kérdésben, és a köztünk előzőleg létrejött valamennyi, a Szolgáltatási Feltételek tárgyát érintő megállapodás hatályát veszti.

 

Jelen Szolgáltatási Feltételek szerinti bármely jogunk gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem minősül az adott jogról való lemondásnak, és nem akadályozza az adott jognak bármikor a jövőben történő gyakorlását vagy érvényesítését.

 

Jelen Szolgáltatási Feltételek szerint fennálló jogok és jogorvoslatok kiegészítő jellegűek, és a Felek számára a jogszabályok által biztosított valamennyi jogon és számukra biztosított jogérvényesítési lehetőségen felül értelmezendők.

 

Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeink teljesítése érdekében igénybe vehetjük egy vagy több társult vállalkozás, leányvállalat, megbízott vagy alvállalkozó szolgáltatásait.

 

 

 

Budapest, 2021. március 18. napján